Priser

 

Kinesiologi/Fysioprakik – 750 kr (75 min)

Läs om mina olika tekniker som jag utövar. Vad din kropp behöver är det jag kommer att göra under behandlingen. Variera oftast från gång till gång därmed är det svårt att säga tiden. Hör gärna av dig så kan jag ge dig mer information.

Kinesiologi: Genom med ett lätt tryck på arm eller ben får jag kontakt med ditt nervsystem. Via de olika resultaten jag får om referens muskeln är “svag eller för stark” tyder det på att kroppen är ut balans.  Läs mer

Fysiopraktik: Här tittar jag mycket på din struktur, hållning och prestation. Stillastående men i rörelse i synnerhet.  Läs mer

Monokromt ljus: Ljuset går rakt in på hypofysen som överordnar allt som har med hormonsystemet att göra. Läs mer

CranioSacral terapi (CST): Är en stillsam teknik som utövas på din kropp. Den är för att tillrätta visa den kraniella rytmen på dig. CST är väldigt avslappnande. Denna teknik ingår väldigt ofta vid de flesta behandlingar jag gör. 

Biomagnetism: Det är magneter som jag applicerar på din kropp. Just denna teknik specialiserar sig på att ta bort bakterier,virus, parasiter och svamp. Därmed balansers din kropps PH-värde. 

 

Paketpris med 4 ggr Kinesiologi/Fysiopraltik och Ljus – 2800 kr

 

Massage (med hållningsanalys och korrigering) eller Kinesiologi – 750 kr (75 min)

 

Massage – 650 kr (60 min)

 

Massage – 450 kr (30 min)